Ik ben zeer actief online. Ik zoek een zichtrekening met een debetkaart, een kredietkaart, een willekeurig aantal kantoren én zeker een goede mobiele applicatie.

Uw behoeften

Ik ben een actieve particulier, die behoefte heeft aan minimum één debetkaart en liefst ook een kredietkaart.

Ik wens geen kantoor te bezoeken voor mijn verrichtingen. Daarom heb ik behoefte aan een goede mobiele applicatie.

De rekeningen kunnen (bijna) volledig online beheerd worden, zonder dat u een kantoor nodig heeft:


Als u zelf alle zichtrekeningen wil vergelijken, kan u daarvoor terecht in de index van zichtrekeningen in Belgiëevenals in drie vergelijkende tabellen:

 


  Jongerenrekeningen :Ik ben een jongere die behoefte heeft aan één enkele debetkaart, maar niet noodzakelijk een kredietkaart. Ik hoef ook geen specifieke verzekeringen, maar ben wel sterk geïnteresseerd in de mobiele applicatie.

  Online rekeningen:Ik ben een actieve particulier, die behoefte heeft aan minimum één debetkaart en liefst ook een kredietkaart. Ik wens geen kantoor te bezoeken voor mijn verrichtingen. Daarom heb ik behoefte aan een goede mobiele applicatie.

  Gezamenlijke rekeningen:Ik ben gekoppeld en heb dus behoefte aan twee debetkaarten evenals minimum een kredietkaart. Ik heb geen voorkeuren voor het beheer van mijn rekening.

  Rekeningen met beheer in een kantoor:Ik ben traditioneel en heb geen behoefte om mijn rekening online te beheren. Ik wil mijn verrichtingen in het kantoor doen. Ik heb behoefte aan minstens één debetkaart.

  Rekeningen met kredietkaarten :Ik doe vaak aankopen die ik wil betalen met mijn kredietkaart. Daarom wil ik minstens één kredietkaart bij mijn zichtrekening. Ik ben geen voorkeuren voor de andere eigenschappen van de rekening.

  Rekeningen voor reiziger :Ik ben actief online en reis veel. Daarom zoek ik een zichtrekening die me faciliteiten met deviezen en een goede mobiele applicatie geeft

Publiciteit

De zichtrekeningen in de kijker