Bpost banque

BPost rekent nu 0,50€ afhaalkosten aan en annuleert de afhaalkosten aan de eigen geldautomaten voor de b.compact rekening Posted on Feb 11, 2019 at 12:15 AM

BPost Bank meldde zijn klanten dat de houders van de gratis b.compact online zichtrekening voortaan 50 cent moeten betalen per afhaling aan een geldautomaat van BPost of een andere bank, buiten 12 gratis afhalingen per jaar. Kortom, kosten die gecumuleerd wel eens zeer hoog kunnen oplopen voor wie veel cash nodig heeft.

In een persbericht liet de bank later weten dat ze terug kwam op de beslissing om kosten aan te rekenen op afhalingen aan de eigen geldautomaten.
Weet dat er reeds 20 cent werd aangerekend voor afhalingen aan concurrerende geldautomaten. De kosten blijven dus nog steeds beperkt tot die automaten, maar het tarief verhoogt wel van 20 cent tot 50 cent.

Geen afhaalkosten met de betalende b.comfort zichtrekening

Correctie

Deze beslissing kwam er na tal van reacties van onder andere Testaankoop of de Minister van Economische Zaken die erop wees dat BPost het gentlemen’s agreement, dat de klanten minimum 24 verrichtingen per jaar garandeert, niet respecteerde. Een tweede punt was de termijn van twee maanden die niet gerespecteerd werd, die klanten toelaat eventueel hun rekening te sluiten vooraleer de nieuwe tarieven werden toegepast.

Verklaring voor deze beslissing

Na de boze reacties op deze beslissing liet Frédéric Jonnart, directeur marketing en verkoop van BPost, weten dat de geviseerde B.Compact rekeningen voornamelijk gebruikt worden door personen die vooral digitaal werken en dus weinig cash geld gebruiken. De andere rekeningen vielen niet onder deze tariefwijziging.

De bank verklaart dat de beslissing om kosten aan te rekenen op afhalingen aan de eigen geldautomaten werd ingegeven door de significante verlaging van de rentevoeten die niet meer toelaat de kosten van de gratis rekeningen te dekken.

Reacties van Testaankoop

De consumentenorganisatie reageerde meteen en wees erop dat de banken een strategie ontwikkelen om naar een cashloze maatschappij te evolueren.

Daarom vroeg Testaankoop 4 nieuwe maatregelen om de rechten van de consumenten m.b.t. de toegang tot de financiële basisdiensten te waarborgen:

  1. Gratis afhalingen aan de eigen geldautomaten en minimaal 5 afhalingen aan geldautomaten van concurrerende banken.
  2. Minimum een gratis rekening per bank om de klanten die dat willen toe te laten zelf hun rekening te laten beheren.
  3. Beschikbaarheid van rekeninguittreksels gedurende 10 jaar in elke bank (wettelijke termijn)
  4. Een nieuw denkplatform onder leiding van de Nationale Bank waarin de consumenten en de sector van gedachten wisselen over de bankdienstverlening in de toekomst.

Indien u dat wenst kan u de petitie van Testaankoop m.b.t. de aangerekende kosten ondertekenen.

Publiciteit

De zichtrekeningen in de kijker