ING Lion Account

Posted on Juni 04 at 08:37 PM

Een gratis ING-rekening openen? Dat is 50 euro krijgen !

Actie voltooid

  • 1. Vraag uw rekening aan
  • 2. Download de app
  • 3. De rekening is geopend
  • 4. Betaling van 50 euro gebeurt voor eind augustus op uw rekening

Gratis zichtrekening bij ING ?

# ING Lion Account
beheren met smartphone, tablet, computer of Self'Bank
2 gratis bankkaarten
advies op ING kantoren
gratis geld opnemen aan alle geldautomaten in de eurozone


3 stappen om 50 euro te krijgen

Open de rekening online
Installeer ING Smart Banking


Algemene voorwaarden:

Aanbod geldig voor de opening van een eerste ING Lion Account  (onder voorbehoud van aanvaarding door ING België en wederzijds akkoord) in de periode van 03/06/2019 tot en met 14/07/2019, mits de ING Smart Banking-diensten in dezelfde periode geactiveerd worden. Aanbod voorbehouden voor natuurlijke personen die op 03/06/2019 nog geen (mede)houder zijn van een zichtrekening bij ING België en minstens 18 jaar oud zijn. Het aanbod is beperkt tot een eenmalige storting van 50 euro per rekening (geopend op naam van een of meerdere rekeninghouders) en per persoon (eenzelfde persoon kan slechts een geschenk ontvangen voor één enkele rekening die op haar naam geopend is). Het bedrag wordt op de aldus geopende zichtrekening gestort voor eind Augustus 2019. Aanbod niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen van ING voor dezelfde dienst. De ING Lion Account is een zichtrekening, die via internet beheerd wordt. Ze kan worden

aangevraagd via www.ing.be, via smartphone op m.ing.be of via Home’Bank en worden geopend na ondertekening van het contract online of in een ING-kantoor.

ING Lion Account is een zichtrekening, uitsluitend in euro en bestemd voor rechtsbekwame en meerderjarige personen in het bezit van een e-mailadres. Alleen personen die in België verblijven op het moment van de aanvraag kunnen de rekeningopening online aanvragen op ing.be. Maximaal twee ING Lion Accounts per persoon. Maximaal twee houders (toevoeging tweede titularis is een betalende optie). Indien twee titularissen, dan beschikt elke titularis over dezelfde beheersbevoegdheid en tekent hij of zij alleen zijn of haar verrichtingen (ook het sluiten van de rekening). ING stelt feitelijke verenigingen (zonder rechtspersoonlijkheid) de Groene ING-rekening voor in de ING-kantoren.

ING Lion Account is een zichtrekening die via internet beheerd wordt. Deze kan men online aanvragen via ing.be, via smartphone of in Home’Bank en wordt gratis geopend na ondertekening van het contract voor de rekeningopening, online of in een ING-kantoor. Elke opening van een ING Lion Account is onderworpen aan voorafgaande aanvaarding van ING en wederzijds akkoord. U betaalt geen beheerskosten, evenmin kosten voor geldafhaling aan betaalautomaten bij ING België.Publiciteit

De GRATIS zichtrekeningen in de kijker

We vergelijken deze banken: