Home » news » Keytrade promo keypack

Keytrade Bank

Keytrade KeyPack : wordt klant en ontvang €50


 Posted on Feb 21, 2019 at 14:55 AM


50 euro bij de opening van een eerste Keytrade Bank-bankrelatie

Voorwaarden van het aanbod:

Het formulier voor de opening van de bankrelatie moet correct ingevuld door de Bank worden ontvangen tijdens de Periode van het aanbod.Aanvragen voor de opening van een bankrelatie die de Bank vóór 18/02/2019 of na 14/04/2019 bereiken, zullen niet in aanmerking komen.

Het bedrag van 50 euro zal worden toegekend als aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

de aanvraag voor de opening van een nieuwe bankrelatie wordt door de Nieuwe Cliënt ingediend tijdens de periode van het aanbod (die loopt tot en met 14/04/2019)

de bovenvermelde aanvraag moet volledig online worden ingevuld met promocode “promo50„ en ingediend aan de hand van het elektronische aanvraagformulier voor de opening van een rekening dat beschikbaar is op de website www.keytradebank.be

de aanvraag voor de opening van een nieuwe bankrelatie werd aanvaard door Keytrade Bank

de persoon die een nieuwe individuele bankrelatie opent, is nog geen of was nog nooit houder van een andere bankrelatie bij Keytrade Bank; in geval van een opening van een nieuwe gezamenlijke bankrelatie bij Keytrade Bank, dient één van beide personen nog geen of nog nooit houder van een andere bankrelatie bij Keytrade Bank te zijn (geweest)

Het Keypack bestaat uit :

Voorwaarden 5 eurocent/verrichting op de zichtrekening :

  • Het aanbod is geldig voor elke cliënt van Keytrade Bank
  • Het aanbod is geldig voor elke nationale verrichting die uitgevoerd wordt op de Keytrade Bank zichtrekening (betalingen via debetkaart, overschrijvingen, afhalingen met debetkaart, domiciliëring,...), behalve internationale overschrijvingen en verrichtingen via de kredietkaart.
  • Dit aanbod geldt niet voor interne verrichtingen op uw eigen Keytrade Bank rekening.
  • Voor dit aanbod worden de volgende beperkingen in rekening gebracht: een verrichting van of naar dezelfde rekening wordt slechts éénmaal per dag in rekening gebracht. Er wordt ook slechts één geldafhaling met debetkaart per dag in rekening gebracht.
  • Dit aanbod geldt niet voor beleggingsclubs, onverdeeldheden, feitelijke verenigingen, mede-eigendommen, rechtspersonen en rekeningen van professionele aard.

Meer info Keypack van Keytrade Bank.


Publiciteit

We vergelijken deze banken: