Home » news » ING steek 50 euro op zak

Steek 50 euro op zak !

 Sorry, deze actie is nu verlopen


 Posted on September 05, 2018 at 16:05 PM


Hello Cadeau

Tussen 18 en 25 jaar ?

Open gewoon uw eerste ING-zichtrekening en krijg 50 euro cadeau.

De gratis zichtrekening bevat :

  • 1 bank-kaart per rekeninghouder
  • apps voor smartphone en tablet
  • gratis geld opnemen in de eurozone

Hoe de 50 euro ontvangen ?

1. rekening aanvragen

2. identiteit bevistigen

3. download ING Smart Banking

Voorwaarden ?

  • je moet tussen 18 en 25 jaar oud zijn
  • het is jouw eerste ING zichtrekening vanaf 3 september tot 14 oktober
  • je hebt de ING Smart Banking app gedownload & geactiveerd

ING stort het bedrag op je nieuwe ING zichtrekening tegen eind november 2018.

Wettelijke bepalingen

Aanbod geldig voor de opening van een eerste ING Lion Account (onder voorbehoud van aanvaarding door ING België en wederzijds akkoord) in de periode van 03/09/2018 en met 14/10/2018, mits de ING Smart Banking-diensten voor gebruik op een smartphone of tablet in dezelfde periode worden geactiveerd.

Aanbod voorbehouden voor natuurlijke personen die tussen 18 en 25 jaar oud zijn en die op 03/09/2018 nog geen (mede)houder zijn van een zichtrekening bij ING België. Het aanbod is beperkt tot een eenmalige storting van 50 euro per rekening (geopend op naam van een of meerdere rekeninghouders) en per persoon (eenzelfde persoon kan slechts een geschenk ontvangen voor één enkele rekening die op zijn naam geopend is). Het bedrag wordt op de aldus geopende ING Lion Account gestort in de loop van de maand november 2018. Aanbod niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen van ING voor dezelfde dienst.

De ING Lion Account is een zichtrekening, uitsluitend in euro, enkel bestemd voor rechtsbekwame meerderjarige natuurlijke personen die in België verblijven op het moment van de aanvraag en over een e-mailadres beschikken. Maximaal twee ING Lion Account-rekeningen per persoon

Publiciteit

We vergelijken deze banken: