Febelfin
Een toename van 23% tegenover 2011

Elke dag veranderen 200 Belgen van bank,

omdat het hen elders minder kost


 Posted on December 05, 2013 at 12:00 PM

Elke dag veranderen 200 Belgen van bank, omdat het hen elders minder kost, en dit cijfer neemt nog steeds toe.

Volgens de cijfers van Febelfin (Federatie van de Belgische financiële sector) over de bankoverstapdienst werden in 2013 meer dan 72.000 aanvragen om van bank te veranderen ingediend. Dat zijn 200 aanvragen per dag ! Een toename van 23% tegenover 2011.

Dat is te wijten aan een mentaliteitswijziging bij de Belgische consument : men informeert zich meer, vergelijkt het aanbod beter en verlaat makkelijker de ene bank voor een andere… Daarbij mag niet vergeten worden dat dit cijfer onderschat is omdat het enkel rekening houdt met de schriftelijke

aanvragen via het formulier van de bankoverstapdienst dat beschikbaar is bij de banken of via de site www.febelfin.be. Daarbij komt ook nog de impact van wie zich met de formaliteiten bezighoudt. Het is mogelijk dat de nieuwe bank de klant aanraadt zelf stappen te ondernemen, zonder de bankoverstapdienst.

Waarom op dit moment van bank wisselen ?

De interestvoeten waren nooit zo laag, zodat het vooral de bankkosten zijn die aanzetten tot veranderen. Opgelet want lagere kosten betekenen ook vaak minder diensten in het kantoor waarvan u gebruik kunt maken.

De gratis bankoverstapdienst bestaat sinds 2009. Hoe werkt het?

  1. Het volstaat de nieuwe bank in te lichten met behulp van het bankoverstapformulier. Het zorgt ervoor dat uw betalingen niet onderbroken worden. Dit gaat direct (het is niet nodig langs uw oude bank te gaan), automatisch, snel en gratis. Dit voor een optimale continuïteit in uw bankverrichtingen.
  2. De nieuwe bank draagt binnen de 8 dagen uw overschrijvingsorders en actieve domiciliaties over, ze annuleert ook uw betaalkaarten bij uw oude bank, ze sluit uw oude zichtekening af en draagt het saldo over naar uw nieuwe zichtrekening.
  3. Uw nieuwe bank kan u eveneens helpen met sommige aspecten die u nog steeds zelf moet regelen, zoals:
  4. Een checklist die de leidraad vormt voor een vlotte overgang van de ene bank naar de andere. Belijk de brochure op de site www.febelfin.be;
  5. Typebrieven die de communicatie met derden over de gegevens van uw nieuwe zichtrekening gemakkelijker maken.
  • Besluit : Nog weinig mensen weten het, maar van bank wisselen is vandaag veel eenvoudiger geworden dan voorheen.
    Eigenlijk is het uw nieuwe bank die contact opneemt met uw oude bank en vrijwel alles regelt in slechts enkele dagen. Te vergekijken met het veranderen van telefoonoperator.
    Dus waarom niet overwegen om voor een bank te kiezen die 0€ kosten aanrekent voor een zichtrekening ? We selecteerden in onze vergelijking 12 Belgische bankrekeningen met 0€ kosten. Maak er gebruik van en realiseer een fikse besparing.

Publiciteit

De zichtrekeningen in de kijker