Scan and Pay: scan uw overschrijvingen

Voorstelling :

Scan and Pay is een vrij recente functionaliteit die het uitvoeren van betalingen wil vereenvoudigen door de gegevens op de papieren versie van een factuur te vertalen in data op uw overschrijving die u dan nog enkel moet valideren.

Momenteel gebruiken Doccle en enkele Belgische banken deze dienst. Het doel is dus de uitvoering van betalingen te vereenvoudigen en te versnellen.Hoe werk het ?

Plaats uw telefoon boven uw factuur en gebruik deze functionaliteit net alsof u er een foto van zou maken. Zo wordt de informatie op uw factuur gelezen en omgezet in data voor een vooraf ingevuld betalingsformulier.


Boekhouding en cijfers :

De functionaliteit Scan and Pay is beschikbaar op de Doccle app, maar ook op de bankapplicaties van onder andere Bpost en Argenta.

Gezien de toenemende interesse van de Belgen voor deze functionaliteit, lijkt het erop dat weldra nog andere banken zullen volgen.

Eind oktober 2018 kon de functionaliteit Scan and Pay reeds rekenen op meer dan 1,3 miljoen Belgische gebruikers, enkel via de Doccle app, met meer dan 100.000 facturen en een totale som van 7,5 miljoen euro.

Publiciteit

De GRATIS zichtrekeningen in de kijker

We vergelijken deze banken: